Široký repertoár Pražského filharmonického sboru obsahuje především a cappellovou, kantátovouoratorní tvorbu od klasicismu až po současnost. Sbor pravidelně spolupracuje s předními domácími i zahraničními orchestry a významnou složku jeho aktivit tvoří také operní projekty.

Pražský filharmonický sbor často spolupracuje např. s Národním divadlem v Praze a především s operním festivalem v Bregenzu, kde je od roku 2010 rezidenčním sborem. V průběhu let na Bregenzském festivalu uvedl nejen klasická díla operního repertoáru, ale také několik světových premiér zcela nových operních děl.