Pražský filharmonický sbor pořádá každý rok cyklus samostatných koncertů, na kterých mají posluchači možnost vyslechnout si hodnotná díla českého a světového sborového repertoáru – často nejen krásná, ale i nanejvýš náročná. Součástí těchto koncertů bývají také zajímavé novinky z oblasti sborové tvorby, které v České republice dosud nezazněly.

Dramaturgii cyklu tvoří a koncerty zároveň řídí hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru Lukáš Vasilek.