Tematicky zaměřené koncerty jsou určeny pro žáky 1. stupně základních škol a konají se v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Pražský filharmonický sbor si ke spolupráci pravidelně zve nejlepší pražské dětské sbory. Školáci se zábavným způsobem seznámí s vybraným repertoárem k danému tématu, přičemž se sami aktivně zapojují do dění na pódiu. Pořady moderuje hudební popularizátor Petr Kadlec.