Akademie sborového zpěvu se opět otevírá všem studentům do 28 let. Přihlášku ke konkurzu do sborové akademie PFS pro rok 2020 zasílejte do 4. listopadu 2019 emailem na krusek@choir.cz nebo poštou na adresu Michal Krůšek – tajemník sboru, Pražský filharmonický sbor, Senovážné nám. 23, 118 00 Praha 1.

přihláška ke konkurzu do Akademie sborového zpěvu 2020