Jeden z nejvýznamnějších světových dirigentů, Zubin Mehta, oslaví 29. dubna své 85. narozeniny.
Přikládáme osobní gratulaci pana ředitele, Radima Dolanského, díky kterému jsme měli dirigenta Zubina Mehtu jako patrona sezony 2019/2020.

Vážený pane dirigente,

s potěšením se přidáváme k velkému zástupu gratulantů, kteří Vám v těchto dnech blahopřejí ke krásnému životnímu jubileu.

Rádi a často vzpomínáme na společně prožité koncerty, Vaše nezapomenutelná pojetí  nastudovaných děl a s vděčností se ohlížíme na náš vzájemný přátelský vztah. Vaše poslání a úspěšná dirigentská dráha, neutuchající nadšení a schopnost uměleckého propojení s umělci i publikem, je hodna obdivu.

Pro náš sbor, pro mne osobně a pana sbormistra Lukáše Vasilka zůstávají všechny naše společné koncerty nezapomenutelnými uměleckými mezníky v biografii Pražského filharmonického sboru. Jejich mimořádný význam, stejně jako Váš nedávný patronát nad jednou z našich sezón, je pro nás i do budoucna povzbuzením a zároveň velkým závazkem.   

Srdečně Vám děkujeme za Vaše umění a do dalších let přejeme mnoho zdraví.

Radim Dolanský
ředitel PFS