= 2019 =

28. 5.

20:00
Prague – Municipal House
Tickets
Concerts in the Czech Republic

Programme

 1. The Violin Concerto in D minor, Op. 47

  Jean Sibelius

 2. Alexander Nevsky

  Sergej Prokofjev

About the concert

Jean Sibelius (1865 – 1957) byl finský skladatel, který je považován za zakladatele finské národní hudby. Jeho hudba je plná emocí a živelné energie, ale také depresivních ploch a smutků. Jako každý národní skladatel hudebně staví na prvcích domácího folkloru a jakémsi vystižení národní povahy. Obsahově vychází hlavně z finské národní literární památky, rozsáhlého eposu Kalevala. Severský kolorit dodávají Sibeliově hudbě dlouhodeché melancholické melodie, v rychlých plochách zemitá rytmika a také osobitá instrumentace, která využívá hlavně hlubších poloh zvukového spektra. Jeho houslový koncert patří k základnímu repertoáru všech houslistů na celém světě. Skladatel ho dokončil v 38 letech po mnohaleté práci a po prvním provedení v Helsinkách ho podstatně přepracoval. Mimo jiné zlehčil sólový part, který byl neúnosně obtížný. I tak patří dílo k jedněm z interpretačně nejnáročnějších koncertů. Za zmínku stojí, že na obou premiérách hráli sólový part čeští houslisté: poprvé to byl Viktor Nováček, podruhé v Berlíně Karel Halíř. Druhou premiéru řídil pak Richard Strauss. (převzato z http://www.rozhlas.cz)

Sergej Prokofjev (1891–1953) patřil k nejvýraznějším skladatelům své doby. V době, kdy ho vyzval ke spolupráci filmový režisér Sergej Ejzenštejn, měl za sebou Prokofjev mnohaletý pobyt ve Spojených státech, kde slavil úspěchy jako moderní skladatel i výborný klavírista. Do Sovětského svazu se tak trochu nepochopitelně vrátil dobrovolně a neměl zde vždy na růžích ustláno. Spolupráce se světoznámým filmovým režisérem ovšem byla pro Prokofjeva ctí i výzvou. Ejzenštejn přizval Prokofjeva ke spolupráci na filmech Alexandr Něvský a Ivan Hrozný. Slavný režisér byl velký detailista a ke všem kamerovým záběrům si dělal dopředu podrobné výtvarné skici. Podobně citlivý byl i k hudební stránce filmového umění. Vyžadoval od skladatele maximální souznění se svými záměry, na druhou stranu ovšem uměl pochopit specifika hudebního umění a neváhal přitočit další záběry, když došel k přesvědčení, že není možno hudbu krátit v jejím vyjádření. Sedmidílná kantáta, ve které se střídají tragické části s oslavnými sbory. Centrální je pátá část, líčící slavnou bitvu na ledě, ve které se němečtí těžkooděnci utopili v Čudském jezeře. Zde jsou smontovány různé úryvky hudby provázející patřičné filmové sekvence. Vrchol čísla, názorná zvukomalba praskání ledu pod rytíři a následné cudné uvedení vítězné písně, patří k nejkrásnějším místům Prokofjevovy partitury. (převzato z http://www.rozhlas.cz)

 

Dates

 • = 2019 =

  28. 5.

  20:00

  Praha

  Obecní dům

  Smetana hall

Venue

 • Obecní dům

  nám. Republiky 5, 111 21 Praha 1-Staré Město, Czechia

Show map!
One moment.
Loading.