= 2017 =

30. 3.

19:30
Prague – Church of St Simon and St Jude
Tickets

Interprets

About the concert

Sborová tvorba Sergeje Rachmaninova je po celém světě známá především díky slavným Nešporům. Skladatelovo vokální dílo je ale mnohem rozsáhlejší a obsahuje mj. i zajímavou samostatnou kompozici nazvanou Modlitba za stále bdící Matku Boží. Rachmaninov ji určil smíšenému sboru a cappella a označil ji jako „duchovní koncert g moll“. Rozlehlá skladba z roku 1893 je postavena na velkých gradacích a následných dlouhých ztišeních. Příznačné jsou pro ni výrazné kontrasty v dynamice, harmonii a polohách zpěvních hlasů.

Igor Stravinskij zkomponoval svou originální Mši v roce 1948 a určil ji sólům, smíšenému sboru a dvojitému dechovému kvintetu. V hudební řeči této skladby zúročil své celoživotní zkušenosti: komponoval jednoduchými prostředky a zajímavě pracoval s asketickým zvukem neotřelého instrumentálního doprovodu. Skladba působí archaizujícím dojmem, který ale skladatel každou chvíli koření drsnými harmonickými a zvukovými střety. Přesto ale vyznívá Mše jako celek spíše neoklasicky a lze v ní dokonce zaslechnout i názvuky jazzu.

Snad žádný skladatel nedokázal ve vokální hudbě pracovat s tanečními prvky tak přesvědčivě jako Johannes Brahms. Jeho osmnáctidílný cyklus Milostné písně – Valčíky je založen převážně na valčíkovém rytmu a některé z jeho částí jsou skutečnými stylizovanými tanci. Skladatel v celé kompozici efektně střídá tempa a nálady, přičemž pojítkem všech písní je láska, většinou pojatá s humorem a lehkou ironií. Nezaměnitelný temperament Brahmsova vídeňského valčíku dal vzniknout jedné z nejefektnějších sborových skladeb 19. století.

Venue

  • Kostel sv. Šimona a Judy

    U Milosrdných, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1, Czechia

Show map!
One moment.
Loading.

More concerts