Zřizovací listina Pražského filharmonického sboru.

Aktualizace dokumentu ze dne 12. 12. 2011 a novela zřizovací listiny ze dne 26. 4. 2012.

Zřizovatelem Pražského filharmonického sboru je

Ministerstvo kultury České republiky.

Zřizovací listina PFS

Novela zřizovací listiny PFS ze dne 26. 4. 2012

Zřizovací_listina PFS příloha