V sobotu 15. prosince 2018 od 19.30 hodin se v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici na Praze 1 koná první koncert sborového cyklu Pražského filharmonického sboru v této sezoně. Pod vedením dirigenta Lukáše Vasilka zazní díla Jana DuškaCarmen ad cunas a Johna TaveneraThe Lamb, As One Who Has Slept a Svjatyj. Druhou polovinu programu otevře kantáta Lauda per la Natività del Signore Ottorina Respighiho. S Pražským filharmonickým sborem vystoupí řada vynikajících vokálních a instrumentálních sólistů, jako např. sopranistky Jana Sibera a Kateřina Kalvachová, tenorista Martin Šrejma, violoncellista Eduard Šístek a mnozí další.

Lukáš Vasilek připravil opět program, který zaujme svou dramaturgickou nápaditostí a originalitou. V úvodní skladbě večera se představí ve světové premiéře přibližně sedmiminutová vánoční píseň Carmen and cunas na text Jana z Jenštejna, kterou Jan Dušek (1985) vytvořil na objednávku Pražského filharmonického sboru. Třemi skladbami je zastoupen britský skladatele John Tavener (1944-2013). Vokalní skladba The Lamb, vánoční koleda z roku 1982, má svůj inspirační zdroj ve východní církvi a je slyšitelně spojená i s anglickou sborovou tradicí. Kompozici As One Who Has Slept skladatel koncipoval jako připomínku pasáže z vyznání víry, hovořící o Ježíšově sestoupení do pekla po ukřižování – před vzkříšením a slavným zmrtvýchvstáním. Svjatyj je ryze vokální chvalozpěv využívající neobvyklou kombinaci smíšeného sboru se sólovým violoncellem. Koncert uzavře Ottorino Respighi (1879-1936), jeden z předních představitelů hudebního neoklasicismu dvacátého století. Svátečně vyznívající kantáta Lauda per la Natività del Signore, naplněná reminiscencemi na renesanční a barokní hudbu, je považována za skladbu mimořádnou, jejíž uvedení v českém prostředí je zcela výjimečné.  

Zřizovatelem Pražského filharmonického sboru je Ministerstvo kultury České republiky.