Ředitel Pražského filharmonického sboru vyhlašuje konkurz do hlasových skupin soprán a tenor.

PRŮBĚH KONKURZU:
1. kolo – čtvrtek 28. 1. 2021 ve 14.00 hod. v sídle PFS, Senovážné nám. 23, Praha 1
Kandidáti si připraví dvě stylově odlišné árie či písně podle vlastního výběru, z toho alespoň jednu z období romantismu.
Dále bude prověřen hlasový rozsah a zpěv z listu.

2. kolo – termín bude oznámen během ledna
A. Dvořák, Stabat mater, část 7. Virgo virginum – sborový part
G. Verdi, Requiem, část 7. Libera me – Allegro risoluto – fuga sboru do taktu 311 

Termín nástupu: dohodou
Pracovní úvazek: 1,0

Uzávěrka přihlášek: 25. ledna 2021
Již zaslané přihlášky zůstávají v platnosti.

Přihlašování: V případě zájmu o účast v konkurzu zašlete vyplněnou přihlášku e-mailem nebo poštou.
Přihláška zde.

Kontakt:
Ing. Michal Krůšek, tajemník sboru – krusek@choir.cz – 774 436 924
Pražský filharmonický sbor, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1