Interní protikorupční program Pražského filharmonického sboru je vydán v návaznosti na usnesení vlády ČR ke strategii vlády v boji proti korupci.

 

Interní protikorupční program PFS