= 2019 =

26. 9.

19:00
Koncerty v České republice

Program

  1. Symfonie č. 9 d moll "S Ódou na radost", op. 125

    Ludwig van Beethoven

O koncertu

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“

Lucie Hájková – soprán
Veronika Hajnová – alt
Josef Moravec – tenor
David Nykl – bas

Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek – sbormistr

Jihočeská filharmonie
Jan Talich – dirigent

pořadatel
Jihočeská filharmonie
http://www.jcfilharmonie.cz

Termíny