= 2019 =

21. 3.

19:00
Koncerty v České republice

Program

  1. Svatební košile, op. 69

    Antonín Dvořák

O koncertu

Erbenova báseň, která vykazuje výraznou tematickou podobnost s baladou Lenora německého básníka Gottfrieda Augusta Bürgera, má dramatický děj s mnoha vyostřenými situacemi, které nabízejí mnohotvárné možnosti kontrastního hudebního vykreslení jednotlivých scén a charakteristiky jednajících osob. Toho Dvořák využil s nevyčerpatelnou fantazií, aniž by ze zřetele ztratil tektonickou jednotu a sevřenost celku. Velkou inspirací mu byla strhující rytmičnost Erbenových veršů, jejichž spád dokázal svojí hudbou účinně umocnit. Celé dílo neztrácí homogenitu díky použití motivu sestupné kvinty prolínající se jednotlivými částmi. Dvořákovo zhudebnění, které patří k vrcholným kreacím skladatelovy tvůrčí geniality, se vyznačuje absolutním pochopením textu a dokonalým splynutím s verši v jedinečný celek. Pro kantátu je příznačný její dramatický výraz, mimořádně invenční melodika a svérázná rytmičnost. Forma kantáty byla podmíněna povahou textu: dialogy dívky a umrlce byly svěřeny sólovému sopránu a tenoru, úloha vypravěče připadla sólovému barytonu a smíšenému sboru. Rozlehlé dílo přesně zachovává sled scén podle literární předlohy: V úvodním sopránovém monologu dívka vzpomíná na svého milého, který odešel do ciziny. Modlí se k Panně Marii za jeho návrat a v závěru vysloví rouhavou myšlenku, že pokud se její milý nevrátí, raději zemře. Za oknem světnice se objeví umrlec, který se vydává za dívčina milého a zve ji do svého domu. Následuje hrůzostrašná cesta noční krajinou, během níž umrlec postupně odhazuje předměty, které si dívka vzala s sebou: křížek, růženec a modlitební knížku. Dvojice doputuje na hřbitov, který umrlec dívce představuje jako svůj domov. Teprve zde dívka pochopí svůj omyl. Zachrání ji až omluvná modlitba k Panně Marii a první ranní paprsky.

(převzato z webu http://www.antonin-dvorak.cz)

Termíny