= 2018 =

5. 4.

19:30
Praha – Kostel sv. Šimona a Judy
Vstupenky
Koncerty v České republice, Sborový cyklus

Program

 1. Il candore in fuga - Mizející nevinnost (pro smíšený sbor a cappella)

  Gioachino Rossini

 2. Lʼespérance - Naděje (pro ženský sbor a klavír)

  Gioachino Rossini

 3. Chant funèbre à Meyerbeer - Smuteční zpěv za Meyerbeera (pro mužský sbor a buben)

  Gioachino Rossini

 4. Pater noster - Otče náš (pro smíšený sbor a cappella)

  Giuseppe Verdi

 5. Fest- und Gedenksprüche op. 109 - Slavnostní a památné verše (pro smíšený dvojsbor a cappella)

  Johannes Brahms

 6. Lidzenuma ainavas - Rovinaté pláně (pro housle, violoncello a smíšený sbor - česká premiéra)

  Pēteris Vasks

 7. Průtrž mračen (pro sóla, smíšený sbor, bicí nástroje a klavír)

  Eric Whitacre

O koncertu

 

Italskou romantickou hudbu proslavila především opera, a drobnější vokální žánry tak zůstaly neprávem v jejím stínu. Gioachino Rossini (1792–1868) se věnoval sborové tvorbě hlavně ve svém pozdním tvůrčím období a většinu těchto kompozic zahrnul do cyklu příznačně nazvaného Hříchy stáří. Patří sem mistrovský kontrapunkt Mizející nevinnost i originální pochodová Smuteční píseň za Meyerbeera. Ženský sbor Naděje je o něco starší a svým vyzněním připomíná schubertovskou píseň. Giuseppe Verdi (1813–1901) se sborovou tvorbou zabýval jen okrajově, nicméně jeho modlitba Otče náš je vrcholnou romantickou kompozicí. Díky dokonalému vedení hlasů v ní dociluje výjimečně barevných souzvuků. Její křehký výraz dokresluje měkkou italštinou, jíž nahradil obvyklejší latinskou verzi textu.

Dílo Johannesa Brahmse (1833–1897) představuje jeden z vrcholů německé sborové hudby 19. století. K nejslavnějším skladatelovým vokálním kompozicím patří cyklus tří motet nazvaný Slavnostní a památné verše. Skladba zhudebňuje biblické texty a je inspirována pozdně renesanční a barokní hudbou. Obsazení velkého smíšeného dvojsboru ji rozeznívá velkolepým zvukem, který svou plností připomíná varhany.

Pēteris Vasks (*1946), nejvýznamnější lotyšský skladatel, říká o své hudbě: „Každá moje skladba vypráví o zemi, kterou mám na celém světě nejraději – o Lotyšsku.“ Vasksova moderní hudební řeč vychází z pobaltského folkloru a inspiraci nachází v místní přírodě, kultuře a historii. Skladba Rovinaté pláně zkomponovaná v roce 2002 zachycuje atmosféru nekonečných nížin jiholotyšského Zemgalska. Klidný obraz severské krajiny v ní postupně graduje až k rannímu rozbřesku a probuzení ptáků, jež jsou symbolem zázraku každodenního znovuzrození přírody. Sbor zpívající bez textu doprovází virtuózní hra houslí a violoncella.

Také americký skladatel Eric Whitacre (*1970) pracuje ve své skladbě Průtrž mračen s tématem znovuzrození. Zhudebnil k tomu báseň Rozbitý džbán, jejímž autorem je mexický básník a nositel Nobelovy ceny Octavio Paz (1914–1998). Text apeluje na člověka, který sešel ze správné cesty, aby se vrátil zpět a očistil se, podobně jako to dokáže silou vody a deště příroda. Whitacre uvádí kompozici klidnou a harmonicky bohatou sborovou meditací, která postupně graduje až do očistné průtrže mračen. Zpěv je v závěrečné zvukomalbě doplněn klavírem, bicími nástroji a také „hrou na tělo“, tedy luskáním, tleskáním a dupáním. Jedná se o nejslavnější Whitacrovo dílo, které svého autora vyneslo mezi nejhranější skladatele sborové hudby současnosti.

Lukáš Vasilek

 

 

INFORMACE KE VSTUPENKÁM:

Pražský filharmonický sbor poskytuje studentům, pedagogům hudebních škol, abonentům partnerských organizací (Česká filharmonie, FOK, SOČR, Kühnův dětský sbor, Přátelé Pražského jara, Rozkvět Pražského jara), seniorům a ZTP zvýhodněné vstupné ve výši 100,- Kč za vstupenku.

Vstupenku za zvýhodněnou cenu je možné zakoupit pouze v kamenném obchodě prodejní sítě Colosseum Ticket.

 

Termíny

 • = 2018 =

  5. 4.

  19:30

  Praha

  Kostel sv. Šimona a Judy

Místo konání

 • Kostel sv. Šimona a Judy

  U Milosrdných, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

Zobrazit mapu!
Chviličku.
Načítá se.

Další koncerty