= 2017 =

30. 3.

19:30
Praha – Kostel sv. Šimona a Judy
Vstupenky
Sborový cyklus

Program

  1. Matka Boží ve věčné modlitbě

    Sergej Rachmaninov

  2. Milostné písně - Valčíky

    Johannes Brahms

Interpreti

O koncertu

Sborová tvorba Sergeje Rachmaninova je po celém světě známá především díky slavným Nešporům. Skladatelovo vokální dílo je ale mnohem rozsáhlejší a obsahuje mj. i zajímavou samostatnou kompozici nazvanou Modlitba za stále bdící Matku Boží. Rachmaninov ji určil smíšenému sboru a cappella a označil ji jako „duchovní koncert g moll“. Rozlehlá skladba z roku 1893 je postavena na velkých gradacích a následných dlouhých ztišeních. Příznačné jsou pro ni výrazné kontrasty v dynamice, harmonii a polohách zpěvních hlasů.

Igor Stravinskij zkomponoval svou originální Mši v roce 1948 a určil ji sólům, smíšenému sboru a dvojitému dechovému kvintetu. V hudební řeči této skladby zúročil své celoživotní zkušenosti: komponoval jednoduchými prostředky a zajímavě pracoval s asketickým zvukem neotřelého instrumentálního doprovodu. Skladba působí archaizujícím dojmem, který ale skladatel každou chvíli koření drsnými harmonickými a zvukovými střety. Přesto ale vyznívá Mše jako celek spíše neoklasicky a lze v ní dokonce zaslechnout i názvuky jazzu.

Snad žádný skladatel nedokázal ve vokální hudbě pracovat s tanečními prvky tak přesvědčivě jako Johannes Brahms. Jeho osmnáctidílný cyklus Milostné písně – Valčíky je založen převážně na valčíkovém rytmu a některé z jeho částí jsou skutečnými stylizovanými tanci. Skladatel v celé kompozici efektně střídá tempa a nálady, přičemž pojítkem všech písní je láska, většinou pojatá s humorem a lehkou ironií. Nezaměnitelný temperament Brahmsova vídeňského valčíku dal vzniknout jedné z nejefektnějších sborových skladeb 19. století.

Místo konání

  • Kostel sv. Šimona a Judy

    U Milosrdných, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

Zobrazit mapu!
Chviličku.
Načítá se.

Další koncerty