= 2016 =

15. 12.

19:30
Praha – Rudolfinum
Vstupenky
Sborový cyklus

Program

 1. Říkadla, JW V/17

  Leoš Janáček

 2. Legenda z dýmu bramborové nati, H 360

  Bohuslav Martinů

 3. Izaiášovo proroctví, H 383

  Bohuslav Martinů

 4. Otčenáš, JW IV/29

  Leoš Janáček

O koncertu

Říkadla Leoše Janáčka patří k vůbec neoriginálnějším skladbám inspirovaným českým a moravským folklorem. V devatenácti miniaturách postupujících v rychlém sledu za sebou skladatel zhudebňuje jednoduché dětské říkanky. Jejich břitký humor dokresluje vtipnou instrumentací a také melodiemi, často ironicky krkolomnými, napodobujícími lidskou řeč.

Také Legenda z dýmu bramborové nati je inspirována venkovským prostředím. Neuvádí jen příběh Matky Boží, která sestoupila z oltáře, aby našla svého ztraceného syna, ale vytváří i humorný, skoro sarkastický obraz malé české vesnice. V závěru vrcholí velkolepou oslavou života a přírody. Bohuslav Martinů zesílil venkovskou atmosféru kantáty celou řadou folklorních prvků, mj. prostou lidovou melodikou a také zvláštní instrumentací, v níž vyniká zobcová flétna a akordeon.

Izaiášovo proroctví je poslední velkou kompozicí Bohuslava Martinů. Skladatel ale stačil dokončit jen první dvě části, třetí zůstala pouze v náčrtcích. Kantáta se i přesto provozuje a působí uceleným dojmem. Prorokova slova „Hospodin vyprázdní zemi a pustou ji učiní“ Martinů dokresluje temným zvukem trubky, violy, tympánů a klavíru. Naplňuje je hlubokou hudbou, která je v porovnání s jeho dosavadní tvorbou překvapivě odlišná a nová.

Janáčkův Otčenáš byl původně zkomponován jako hudební doprovod k živým obrazům. Skladatel ale vytvořil dílo tak silné, že se na jeho původní určení zapomnělo. Rozsáhle koncipovanou modlitbu s doprovodem harfy a varhan přednášejí střídavě smíšený sbor a sólový tenor. Janáček staví intimní a niterné plochy do velkých kontrastů s plochami majestátními a dramatickými. Jeho zhudebnění textu je tak výmluvné, že žádné živé obrazy k dokreslení výrazu nepotřebuje.

Místo konání

 • Rudolfinum

  Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko

Zobrazit mapu!
Chviličku.
Načítá se.