Od. r. 2011 je ředitelkou Pražského filharmonického sboru.

V letech 1999 – 2009 byla manažerkou České filharmonie (šéfdirigenti Vladimir Ashkenazy a Zděněk Mácal). Tato práce představovala finanční i manažerskou odpovědnost nejen za orchestr Česká filharmonie, ale i za všechny koncerty pořádané Českou filharmonií jako institucí.

V letech 1993-1998 působila na Ministerstvu kultury ČR, nejprve jako vedoucí oddělení knihoven, od r. 1994 ředitelka odboru Umění a knižní kultury.

V letech 1983 – 1987 pracovala 5 let jako vedoucí knihovny Geofyzikálního ústavu ČSAV. Vystudovala Filosofickou fakultu UK, obor Vědecké informace a knihovnictví.

Další členové týmu